Gambiya’da Mutluluğun Resmi

http://www.taraf.com.tr/haber/gambiya-da-mutlulugun-resmi.htm
GAMBİYA’DA MUTLULUĞUN RESMİ – BELİZ KUDAT – 28.02.2013wpid-gambiya-da-mutlulugun-resmi_578_b-2013-02-28-10-57.jpg

Sen-De-Gel Derneği’ni kurarak Gambiya’ya yardım götüren İbrahim Betil, “Altı ay içerisinde 25 bin kişiye yakın bir kitlenin hayatına dokunduk” dedi

Afrika’nın Batı sahilindeki Gambiya’da küçük bir köyün meydanında toplanmış olan ahali, beyaz bir adamın çevresini sarmış; hararetle konuşuyor. Dertlerini anlatmaya çalışan erkekler lafı uzatınca köyün yürekli kadınlarından biri sözlerini kesip duruma el koyuyor: “Bize küçükbaş hayvan getirin. Bir keçi ile çocuğumun beş yıllık eğitim masrafını karşılarım. Tarlaları biz kadınlar ekip biçiyoruz. Değirmenimiz olsa işimiz kolaylaşır…
Balıkçılık ve hayvancılık
Beyaz adam, Hollywood filmlerinde gördüklerimizin aksine, davetli bir misafir. Kendisini internetten bulan Gambiyalı iki sivil toplumcu destek isteyince soluğu burada almış. İstekleri, ilk ağızdan duymak istemiş. Dünyanın en yoksul, en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Gambiya’da köy köy dolaşıp, talepleri dinledikten sonra, bir an önce işe başlamak üzere memleketi İstanbul’a geri dönmüş. Bu beyaz adam İbrahim Betil’den başkası değil. Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi ülkemizin önde gelen birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev alan Betil, Afrika’dan gelen çağrıya kayıtsız kalamadığını söylüyor. Yolculuğun ardından, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve ekonomik alanda sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla “Sen-De-Gel (Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek) Derneği”nin kurulmasına öncülük ediyor. Parasını güçlükle denkleştirdikleri uçak biletiyle kendilerine kalacak yer bile ayarlamadan İstanbul’un yolunu tutan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda İbrahim Betil’i ziyaret eden Gambiyalı sivil toplum örgütü, WACC (Women Advancement and Child Care), bugün Sen-De- Gel’in Gambiya’daki gönüllü paydaşı. Sen-De-Gel, Gambiya’nın Sutukung, Pakaliba, Bureng ve Kaiaf yörelerindeki 40’a yakın köyde balıkçılık ve hayvancılık projelerini hayata geçirdi. İbrahim Betil, çalışmalarla ilgili şunları söylüyor: “Gambiya’da yaklaşık 40 köyde başlattığımız balıkçılık ve hayvancılık projeleriyle altı ay içerisinde 25 bin kişiye yakın bir kitlenin hayatına dokunmuş olduk. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, pek çok sorumlu kurum ve duyarlı bireyin desteğiyle ülkenin en yoksul yörelerinden biri olan Sutukung’taki köy yönetimlerine yedi adet tam donanımlı balıkçı teknesi sağladık. Altı ay içinde yaklaşık dokuz bin kilo balık tutuldu. Hayvancılık projemizle ise 80 aileye koyun ve keçi sağladık. Kısa bir sürede 298 hayvandan 361 hayvana ulaştık. Büyükbaş hayvancılığa da gireceğiz.”Sen-De-Gel desteğe çağırıyor
Sen-De-Gel, destek vermeyi arzu eden kişilerle her ay düzenli olarak toplantılar düzenliyor. Derneğin mart ayındaki toplantısı 2 mart cumartesi günü saat 10.30’da, Galatasaray’daki Cezayir Restoran’da gerçekleşecek. İrtibata geçmek isteyenler http://www.sen-de-gel.org adresini ziyaret edebilirler.

Sırada kadınlar için mikrokredi var
İBRAHİM Betil, cüzi miktarda yatırımlarla çok sayıda insanın hayatına olumlu katkılar yapılabildiğinin altını çiziyor. Susuzluk ve yetersiz beslenmeden yüksek oranda çocuk ölümlerinin gerçekleştiği bir köyde, 900 TL’lik bir fonla kuyu yaptırdıklarını söyleyen Betil, bu şekilde pek çok çocuğun hayatını kurtarmış olduklarını ifade ediyor. Sen-De-Gel, balıkçılık ve hayvancılık projelerinin yanı sıra tarlalarda çalışan kadınlara değirmen alınması gibi çalışmalar da gerçekleştirmiş. Sırada kadınlar için mikrokredi sağlanması ve yedi gölette balık çiftliklerinin kurulması projelerinin olduğunu söyleyen Betil, “Gambiya’da zamanında kurulmuş ama başı boş kaldığı için atıl kalmış olan yedi göletteki balıkçı çiftliklerini yeniden hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çiftlikleri yeniden işler hale getirebilmek için 6-7 bin dolarlık bir fonun yeterli olacağını görüyoruz. Bu sebeple Sen-De-Gel’e yapılacak her türlü destek bizim için çok önemli” diyor.